Hopp til innhold

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible senter for testing og utvikling av teknologier for CO2‐fangst.

-Catching our future

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible senter for testing og utvikling av teknologier for CO2‐fangst.

#catchingourfuture

Om TCM

Teknologisenter Mongstad (TCM) er det største og mest avanserte anlegg for testing og verifisering av teknologier som brukes til karbonfangst.  TCM har utviklet seg til å bli et verdensledende kompetansesenter for karbonfangst. Fornybare energikilder er ikke nok for å stoppe klimaendringene i verden. Fangst og lagring av CO2-er helt avgjørende for å nå klimagassutslippsmålene som er satt i Paris-avtalen.

Våre dyktige forskere, operatører og teknologiutviklere jobber hardt hver dag for å teste ut nye løsninger for å få den beste og mest kostnadseffektive fangsten av CO2-gassen som slippes ut fra industrianlegg.

En rekke norske og internasjonale selskaper bruker TCM til å teste ut sine egne teknologier som kan brukes til fullskala CO2-fangst. De siste åtte årene har Aker Solutions, GE (Alstom), Cansolv Technologies, Carbon Clean Solutions, ION Engineering og Fluor Corporation testet sine teknologier hos oss. I tillegg har eierne av TCM gjennomført flere vitenskapelige testkampanjer hvor resultatene er tilgjengelig og kan brukes av alle i CCS-sfæren.

Et eksempel på et slikt samarbeidet er at The U.S. Department of Energy´s (DOE) Office of Fossil Energy har tildelt cirka $40 millioner til prosjekter for avansert karbonfangst-teknologi som planlegges å teste sin teknologi på Teknologisenter Mongstad.

Siden etableringen i 2012 har TCM utviklet seg til et attraktivt internasjonalt kompetansesenter. Både norske, amerikanske, kanadiske, indiske og kinesiske selskaper samarbeider med TCM i utviklingen av den mest effektive CCS-teknologien.

Våre eiere Gassnova, Equinor, Shell og Total ønsker å dele kunnskapen med hele CCS- miljøet.

Video

Ernst Petter Axelsen, administrerende direktør, forteller om viktigheten av Teknologisentret på Mongstad

Testkampanje

De vitenskapelige artiklene fra MEA-kampanjene kan leses her

TCM tilbyr en unik mulighet til å teste forskjellige fangstteknologier som siste trinn før utstyret kan brukes i operative industrielle anlegg.

I tillegg til testkampanjer for etablerte teknologier for fangstteknologi, kjører vi også åpne testkampanjer - initiert og kontrollert av TCMs eiere. Under slike testkampanjer har man brukt en  åpen tilgjengelig kjemisk karbonfangstløsning ved navn Mono Ethanol Amine (MEA) - som er kjent for dets fjerningseffektivitet.

En rekke vitenskapelige artikler fra MEA-testkampanjene ved TCM er publisert og presentert på store internasjonale konferanser, og på denne måten har TCM og dets eiere i stor grad bidratt til mer kunnskap og potensielt viktige forbedringer av fangstteknologier.

Video

Ismail Shah Muhammad, rådgiver miljø- og prosessteknologi, forteller om det å teste ved TCM.

Erfaringer så langt

Testkampanjene de siste årene har ført til verdifulle erfaringer for både TCMs eiere, teknologileverandørene, de involverte organisasjonene og hele CCS-fellesskapet.

De involverte selskapene rapporterer uvurderlige erfaringer om hvordan deres respektive fangstløsninger fungerer i stor skala, og hvordan man kan minimere utslipp, energibehov og kostnader.

Vanligvis deler teknologileverandørene så lite som mulig fra sine testkampanjer. For dem er det viktig å beholde sine forretningshemmeligheter for seg selv i en situasjon der det kan bli skarp internasjonal konkurranse om den beste fangstteknologien.

De åpne testkampanjene har skapt en helt ny innsikt i viktige forbedringer innen generisk fangstteknologi til fordel for hele CCS-fellesskapet.

De vitenskapelige artiklene fra MEA-kampanjene kan leses her.

Eiernes erfaringer

gassnova

TCM er et viktig element i Gassnovas verktøykasse. Gassnova er stolt av å være en del av denne globale arenaen for å teste CO2-fangstteknologi

equinor

TCM er et viktig verktøy for Equinor i overgangen til en lav-karbon fremtid

Shell

Shell er en aktiv partner i TCM fordi det er en viktig plattform for å fremme karbonfangst og lagring

total

TCM er en hjørnestein i TOTALs strategi for å takle klimaendringene ved å akselerere utviklingen og implementeringen av innovative CO2-fangstteknologier

Våre samarbeidspartnere

Gassnova_20110803_0159

SINTEF: Alliansen med TCM er sentral for SINTEFs CCS-aktiviteter; sammen tar vi CO2-fangstteknologi fra laboratoriet til industriell skala.

D28A6614

Cybernetica: TCM er et veletablert og vel ansett senter i bransjen, med svært avansert utstyr, dyktige operatører og et bredt spekter av eiere, kunder og bidragsytere. Som nykommer i bransjen er det en veldig nyttig arena å teste og demonstrere teknologi.

 

Gassnova_20110803_0074

ENGIE Laborelec: Vi vil understreke tre av TCMs hovedfordeler som testarena: God støtte og hosting av kompetent medarbeidere, topp anlegg med god tilgang og omfattende målefunksjoner og et verdensberømt karbonfangst demonstrasjonsanlegg

D28A6715
CCSI2: Størrelsen på testfasilitetene på TCM, i tillegg til den robuste driften over et bredt spekter av prosessforhold og dets imøtekommende personale, gjorde det til et utmerket sted for dette prosjektet.

Viktige erfaringer

Testkampanjene som er blitt gjennomført på TCM har blitt gjennomført i et tett samarbeid med sentrale CCS-aktører.

- Eksperimenter er utformet og utført med forskjellige industripartnere fra ulike næringer for å støtte deres CCS-prosjekter og mål for å redusere CO2 Dette gjelder blant annet elektrisitetsproduksjon, forbrenningsanlegg for husholdningsavfall, olje- og gassindustri og stålproduksjon.

- Testkampanjene er utformet og utført med forskningsinstitutter (for eksempel Sintef) og universiteter for å overvinne potensielle tekniske og operasjonelle utfordringer når man driver store kommersielle CO2-fangstanlegg

Dette gjør at resultatene får stor betydning i det CCS-faglige miljøet og for kommende industrier som skal ta i bruk CCS. Hos oss har det fått et klarere bilde av hva som må til for å drive et effektivt CCS-anlegg.

Det pågår nå et tett testprogram på TCM med aktører fra hele verden. Etter hvert som stadig flere land ser betydningen av karbonfangst og lagring blir de erfaringer de får fra fullskala testing hos oss stadig viktigere. For oss er det viktig å dele kunnskap fra de åpne testene med forskere og fagmiljøer fra hele verden.

Norge og TCM kan ikke redde verden, men vi kan bidra aktivt til at verden skal kunne redde seg selv.

Vitenskaplige artikler

Demonstration of Optimal Control of Post-Combustion Capture Processes (DOCPCC)

In the DOCPCC project model-based control solutions for amine based CO₂ capture plants are developed and demonstrated at TCM and at the Tiller site in Trondheim. The overall target is to…

Transient testing during MEA-3 test campaign

The purpose of the project was to analyze the transient (time-dependent) performance of the amine process. NTNU developed and detailed transient test cases based on process simulations using their dynamic…

Demonstration of time-varying solvent regeneration and variable ramp rate

This study will investigate the feasibility of flexible operation in post-combustion CO₂ capture plants by demonstrating two novel approaches to operation. The time-varying solvent regeneration scenario demonstrates the ability to store…

Application of noble gas signatures in monitoring schemes for offshore CO₂ storage (ICO₂P)

The ICO₂P project aims to develop a method to monitor CO₂ storage reservoirs; by means of recording and tracking noble gas signatures as they vary in time and space due to…

ARM – Amine Research and Monitoring

Department of Chemistry, University of Oslo, have been with TCM since its opening, using highly advanced chemical-analytical instrumentation to determine what amines are released into the atmosphere by TCM and…

Application of Sequential Design of Experiments (SDoE) to an MEA-based CO₂ Capture Process at TCM

The U.S. Department of Energy’s Carbon Capture Simulation for Industry Impact (CCSI²) is a collaboration among national laboratories, academic institutions, and industrial partners focused on applying computational tools to accelerate…

MEA RFCC Baseline Testing

In collaboration with TCM, EPRI have generated an independent verification protocol (IVP) that is applied to the process during testing to facilitate an independent review of the testing procedure, manual…

Kontaktperson TCM

Teknologisjef  Thomas de Cazenove
Thomas de Cazenove startet som prosessingeniør i TCM, men jobber i dag innen forretningsutvikling. Han har en mastergrad i kjemi fra universitetet i Lyon. Han har mer…